Beridet Bågskytte

Inom Bågskyttarna Kil har vi några av Sveriges bästa beridna bågskyttar. Banan som klubben disponerar ligger vid Myresågen Kil


Mer info om beridet bågkytte