Klubbinfo


Föreningen bildades 1956.

Föreningsnr: 7911-10

Postgiro 372962-1

Organisationsnr: 802455-4084

Adress Norra Näs Lyckan 1, 665 93 Kil

E-post leif_malm@hotmail.com

Tel 070-2466334

Klubben bildades 1956

Under de första åren fick klubben flytta på sig flera gånger på grund av att samhället växte, och kommunen behövde marken. Tillslut fick dock klubben vad man kan kalla sin egen bana vid Anneberg i Lökeneskogen. Där finns även en mindre klubbstuga. Det är en enkel stuga som saknar både el och vatten. Den fungerar dock bra som skydd vid dåligt väder.


Vår tavelbana ligger vindskyddat, med skog runt om. Det är en bana där det går att skjuta höga poäng. Sedan år 2000 har vi en träningsbana för jakt och fältskytte. Vi hoppas att detta kommer innebära mer tävlande i dessa grenar.


Vår inomhusträning bedriver vi i vår nya skjuthall på Långgatan i Kil. Klubben har fostrat många framgångsrika skyttar, varav ett flertal varit ungdomar. Mängder av rekord är skjutna av klubbens skyttar. Det är allt från distriktsrekord till världsrekord. För närvarande är compoundskyttarna i majoritet i klubben. Detta gäller både bland vuxna och juniorer. Vi arbetar dock för att en större bredd vad gäller skjutstila

lStyrelsen 2022

Ordförande          Ingmar Johansson

Kassör                  Maria Willman

Sekreterare          Leif Malm

Ledamot               Jan Strömberg

Ledamot               Dan Södersten

Suppleant             Malin Efraimsson 

Suppleant             Anders Ekman